Posledním článkem aktivit souboru je vystupování před veřejností – na jevišti a v tradičních krojích. Vystoupení je pro soubor možnost prezentace, předání lidových tradic komponovanou formou ale také velmi silnou motivací neustále udržovat a rozvíjet své individuální taneční schopnosti v souladu z možnostmi celého týmu. Právě týmová spolupráce a soustředěný, profesionální výkon před diváky je nejtěžším ale zároveň nejhlubším zážitkem pro taneční sbor.