Nejautentičtější, nejspontánnější ale přitom z hlediska lidového tance nejdůležitější z programů skupiny Nyitnikék jsou tančírny Taneční dům. Událost, trvající od odpoledních hodina mnohdy až do svítání je společenskou událostí mladší generace.

Je to místem, kde se lidové tradice neprezentují, ale přímo prožívají a předávají dále kontaktní formou. Součástí volné zábavy je vždy výuka tanců, většinou dvakrát za večer po délce 30 minut. Je to místo, kde tanečníci procvičují tance naučené v kurzech a kde získávají taneční sebevědomí. Pro bývalé členy tanečního sboru,  kteří jsou pořád aktivními členy komunity je to místo setkávání. Pro účastníky, kteří (ještě) netančí je to způsob, jak poznat vlastní tradice a kulturu nebo s ní přijít do kontaktu. V neposlední řade pro ostatní národnosti je zapojení způsobem poznání něčeho nového. Taneční dům se živou kapelou z Maďarska pořádána několikrát ročně a folklórní hospoda s reprodukovanou hudbou a proto častější frekvencí představuje pro Nyitnikék podstatu péče o lidové tradice.

Nyitnikék se aktivně zajímá o lidové tradice, členové souboru tradicemi žijí ve svých domovech v České Republice ale i ve své rodné zemi. Cílem dílny je seznámit širší veřejnost s maďarskými tradicemi v návaznosti na významné svátky – Velikonoce a Vánoce a to formou dílny, kde je možné zhotovit řemeselné předměty, dekorace nebo šperky pomocí tradiční techniky jakým je například plstění. Součástí dílen jsou přednášky a názorné ukázky lidových tradic.