V říjnu 2015 otevřela skupina Nyitnikék speciální taneční kurzy pro začátečníky, které mají za cíl vytvoření širší taneční komunity. Kurzy, cílem kterých je naučit zájemce základům lidového tance v přátelské a neformální atmosféře. Po skončení osmitýdenního kurzu mohou zájemci dále pokračovat a v případě, že je tanec zaujal natolik, že by mu rádi věnovali více volného času, mohou se účastnit také zkoušky tanečního sboru a věnovat se organizování tanečních událostí nebo přípravě na vystoupení.

Dětský kroužek je 60 minutová lekce, výuka probíhá již druhým rokem v Domě národnostních menšin. Vyučující, kteří sami jsou členové folklórního sboru, se snaží dětí vést k tanci formou her, rozvíjet jejich sociální dovednosti, koordinační, motorické a rytmické schopnosti a v neposlední řadě poskytují možnosti zpívat a komunikovat v mateřském jazyce.